Kusatsu Onsen Spa เราคือ 1 ใน 5 สปาของจังหวัดชลบุรี

18-07-2563
♨️Kusatsu Onsen Spa เราคือ 1 ใน 5 สปาของจังหวัดชลบุรี เข้ารับป้ายตรารับรองความสะอาดปลอดภัยมาตรฐานSHA จากผู้ว่าททท. และ ผอ.ททท.ภาคตะวันออก

#เราใส่ใจในความสะอาดและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน